Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.plgenerator.com

Услугите и приложенията, съдържащи се на интернет страницата: https://plgenerator.com/ ("Сайта"), се предоставят от "Дил-Софт" ЕООД с ЕИК: 148010835, със седалище в гр.Варна и адрес на управление: ул. "Петър Райчев" №12-14, партер, регистрирано по ЗДДС.

Основните правила за използване на "Plgenerator" /"Приложението"/ са уредени в настоящите Общи условия, както и в Политиката за поверителност.

Настоящите условия представляват договор между Вас и "Дил-Софт" ЕООД, с който получавате правото да ползвате услугите, предоставени чрез "Сайта". С ползването на сайта и "Приложението" Вие се съгласявате с настоящите условия и свързаните с тях политики на сайта, както и с всички техни бъдещи промени, като се задължавате да ги спазвате.

Описание на "Приложението".

"Plgenerator" е създаден с цел да Ви предложи възможност за бързо и лесно създаване на пътни листи, на базата на обработката на предоставени от Вас данни за начална и крайна точка на придвижване, разход на гориво и тип на моторно-превозно средство /МПС/. Необходимите данни могат да бъдат ръчно въведени от Вас или да бъдат автоматично генерирани, в случай, че разполагате с GPS/GPRS устройство, инсталирано на съответното МПС от доставчик на услуги за следене на подвижни обекти в реално време, с когото "Дил-Софт" ЕООД е изградило достатъчна съвместимост и възможности за директен обмен на такива данни.

Правила за ползване на "Приложението".

Ползването на основните функционалности на "Приложението" не изисква заплащане на абонаментни или други еднократни или периодични такси.

Основните функционалности на "Приложението", свързани с възможността за генериране на пътни листи по ръчно въведени от Вас данни са достъпни без да е необходима регистрация на "Сайта", както и без да предоставяте каквито и да е Ваши лични данни. С регистрацията на сайта създавате Ваш индивидуален профил и "Локален акаунт", което Ви предоставя и допълнителната възможност да следите активността на профила си, както и IP адресите от които е бил използван акаунта Ви. За целите на успешно извършване на такава регистрация е необходимо да укажете само валиден адрес на електронна поща, където ще Ви бъде изпратен активационен линк за потвърждение. С регистрацията си вие изрично се съгласявате, че "Дил-Софт" ЕООД може да изпраща на посоченият от Вас електронен адрес информация за актуализации или нови функционалности на "Приложението" или свързани с него услуги. Имате право да откажете получаване на такива съобщения във всеки един момент, като следвате указанията, съдържащи се във всяко подобно съобщение.

С регистрацията си в сайта Вие се задължавате да пазите и да не споделяте данните си за достъп до акаунта с трети лица и сте отговорни за използването на профила Ви с или без ваше разрешение. При съмнение за неправомерно използване на Вашия акаунт, следва незабавно да ни уведомите чрез посочените в сайта начини за контакт с "Дил-Софт" ЕООД.

За да използвате пълната функционалност на "Приложението", както и опцията за автоматично въвеждане на данни и генериране на пътни листи с автоматични данни, трябва да разполагате с устройство за позициониране, инсталирано от доставчик на GPS тракинг услуги, с когото "Приложението" е изградило достатъчна съвместимост и възможности за директен обмен на такива данни. Списъкът на такива доставчици е публикуван на сайта.

В случай, че желаете да използвате пълната функционалност на "Приложението", но не разполагате с GPS/GPRS устройство, не ползвате тракинг услуги или ползваните от Вас такива услуги са предоставени от доставчик, непопадащ в списъка на сайта, следва да попълните регистрационната форма, посочена на "Сайта" и да отправите своето запитване. За подаването на такава регистрационна форма е необходимо да попълните име, фамилия, телефон за контакт и адрес на електронна поща, където в отговор ще Ви изпратим нужната за целите на запитването Ви информация.

Може да използвате "Приложението" и сайта само за целите, посочени в тези общи условия.

Използването на сайта и "Приложението" не Ви дава права на интелектуална собственост върху която и да е част от предоставеното налично съдържание.

Информацията, която Ви показваме в сайта и/или "Приложението", може да съдържа връзки към други интернет-страници, които се поддържат от трети страни. Тези връзки са предоставени единствено за Ваше удобство и ползването им е изцяло на Ваша отговорност.

Лични данни.

При и повод използването на сайта и "Приложението" и съобразно обхвата на ползваните от Вас услуги и функционалности, Вие може да предоставяте определени Ваши лични данни, които "Дил-софт" ЕООД обработва за целите на поддържането на акунта Ви и осъществяване на комуникация с Вас при заявено запитване чрез сайта. Подробна информация за нашата политика за поверителност на данните можете да видите на сайта.

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги съобразно всеки един потребител, възможно е да събираме данни за вида на използваното устройство за достъп или версия на операционната система.

Предоставените от Вас данни няма да бъдат предоставяни на нито една трета страна, освен ако това не е наложително по причини от правен характер, за което ще бъдете своевременно уведомен.

Гаранции и отговорности.

Ползването на "Приложението" не създава за "Дил-Софт" ЕООД каквито и да е отговорности или ангажименти към трети лица за вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на "Приложението". Генерираните от "Приложението" резултатни данни, в резултат на ръчно въведени от потребител параметри, имат само информативен характер, без да гарантираме тяхната абсолютна точност.

Предоставяме "Приложението" и съдържащата се в него информация във вида, в който са, без да поемаме задължение за това, че възможността или начина за ползване на "Приложението" ще се запазят еднакви или ще са непрекъснати във времето. "Дил-Софт" ЕООД има правото във всеки момент и без да информира потребителите да преустанови временно или трайно достъпа до "Приложението".

Заключителни.

"Дил-Софт" ЕООД може да променя във всеки момент настоящите Общи условия. Общите условия са публикувани на www.plgenerator.com. Потребителят приема извършени промени в общите условия, ако след публикуването им, продължи използването на сайта или "Приложението".

За всички неуредени въпроси се прилагат относимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

20 Август 2020 год.