Политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност касае https://plgenerator.com/ ("Сайта"). Политиката урежда основни правила за обработката на лични данни, съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ("Регламента").


За целите на "Регламента", ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към посочените в сайта телефон и електронен адрес.


С използването на "Сайта", Вие се съгласявате с тази политика.

Във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни вие имате право:

- да поискате копие от Вашите лични данни, които съхраняваме. Ангажираме се да отговорим на всички Ваши легитимни искания в рамките на един календатен месец.

- да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна или неточна. Ангажираме се да предприемем нужните действия, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

- да изискате да преустановим използването на Вашите лични данни. /Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато заявите, че желаете да преустановим ползването им/

- да поискате да заличим личните Ви данни

- да поискатe ограничаване на обработката на Ваши лични данни

- да поискате да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим

- да оттеглите по всяко време предходно предоставено от Вас съгласие за обработка на лични данни. Възможно е в резултат да не сме в състояние да Ви предоставяме занапред определени услуги.

- да подадете оплакване в Комисията за зашита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) във всеки случай, когато не сте доволни от начина по който сме обработвали Ваши лични данни


Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля свържете се с "Дил-Софт" ЕООД на:

Адрес: гр.Варна, ул."Петър Райчев" №12-14, партер, офис №6

Телефон: +359 878 200 118

Електронна поща: plgen@dil-soft.com

20 Август 2020 год.